Startside Nyheder Arbejdsområder Referencer

Introduktion

 

 

Firmaets formål og idégrundlag

Firmaets formål er at yde konsulentbistand vedrørende energiforbrug i bygninger indenfor følgende specifikke indsatsområder: 

Energistyring, herunder opstilling af energibudgetter og energikarakteristikker for løbende kontrol af energiforbrug for hurtig fejlretning.
Opstilling af årlige energibudgetter og løbende opfølgning, herunder opstilling af prognoser for overholdelse af budgetter. Ved oliefyring udarbejdelse af prognoser for næste påfyldningstidspunkt.
Analyser af energiforbrug med henblik på at diagnosticere driftsfejl. Eksempelvis fejlagtig indstilling af driftsparametre, defekte reguleringsorganer, defekt isolering af bygning og installationer.
Rådgivning og projektering af solvarmeanlæg og fastbrændselsanlæg.
Rådgivning og projektering af energibesparende foranstaltninger.
Teknisk bistand i forbindelse med syns- & skønssager.

Idé

Antagelsen er, at fejl og mangler, der giver anledning til et forøget energiforbrug, vil kunne afsløres ved en analyse af forbruget. Der er hertil udviklet en ny metoder, hvor fejl kan afsløres og hvor mønstret i energiforbruget anvendes til at diagnosticere fejlen. Inden eventuelle afhjælpninger iværksættes, vil det dog typisk være nødvendigt med supplerende undersøgelser for at stille den endelige diagnose.

Firmaprofil

  Firmaet Dansk Energi-Diagnostik blev etableret i december 2001 af Mads Lange.  

 

 

  Mads Lange er uddannet som bygningsingeniør i 1971 og har ca. 30 års erfaring fra Rådgivende Ingeniørvirksomhed, Forskningsopgaver vedrørende termisk solenergi og energiforbrug i bygninger. I de seneste 10 år har arbejdsopgaverne hovedsageligt omhandlet gennemførelse af demonstrationsanlæg, udredninger vedrørende energibesparelser i bygninger og implementering af energiledelsesordninger i de Østeuropæiske lande.

Sammenfattende er ekspertisen indenfor arbejdsområderne:  

Analyser af energiforbrug og diagnosticering af fejl ved tekniske installationer og isolering.

Rådgivning og projektering af energieffektive anlæg.

Gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.

Energiplanlægning.  

Teknisk bistand til domstole i Danmark (syns- og skønsforretninger)

 

 

 

 

 

Kontaktoplysninger

Telefon
+45 46 36 08 44
Fax
+45 46 36 08 40
Adresse
Mørbjerparken 12, 4000 Roskilde
E-mail
Generelle oplysninger: ml@de-d.dk
Web-ansvarlig: ml@de-d.dk
 

 

[ Startside ] Nyheder ] Arbejdsområder ] Referencer ]

Send e-mail til ml@de-d.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.
Copyright © 2003 Dansk Energi-Diagnostik
Senest opdateret: 24. oktober 2003