Startside Op Nyheder Referencer

Syns- og Skønsforretninger

 

 

 

Syns- og skønsforretninger

Syn og skøn anvendes, når der inden eller under en retssag opstår tekniske spørgsmål, som en juridisk uddannet dommer ikke selv har faglig indsigt i. Ved syn og skøn sætter retten en person med særlig fagkundskab til at foretage en vurdering af nogle spørgsmål, som retten har godkendt i forvejen. Hvis der f.eks. er opstået sag om, hvorvidt et nyopført hus er mangelfuldt eller ej, kan en syns- og skønsmand komme med en vurdering af, om huset er opført på almindelig, forsvarlig måde, eller om der er begået håndværksmæssige fejl. "Syn" er undersøgelsen og besigtigelsen af den genstand, som spørgsmålene vedrører. "Skøn" er syns- og skønsmandens vurdering af det, han har set.

Mads Lange har været udmeldt som syns og skønsmand i sager vedrørende:

Gaskedler

Fastbrændselskedler (Træpiller, Korn, Halm)

Solvarmeanlæg

Gasmålere

Varmemålere

Varmeregnskaber

ved følgende domstole:

Landsretten i Viborg
Retten i Viborg
Københavns Byret
Retten i Rønne
Retten i Nakskov
Retten i Odense
Retten i Næstved
Retten i Slagelse
Retten i Ringsted

 

 

 

Startside ] Op ]

Send e-mail til ml@de-d.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.
Copyright © 2003 Dansk Energi-Diagnostik
Senest opdateret: 22. oktober 2003