Startside Op Nyheder Arbejdsområder

Baggesensgade 5

 

 

Baggesensgade 5

Etageejendom i 5 etager beliggende på Nørrebro i København.

Det opvarmede etageareal udgør 693 m2.

Ejendommen bebos af 21 personer.

Nuværende energiforbrug til opvarmning: 86 MWh pr. år (normalår) 

Klientønske: Check af energiforbrug.

Analyser af energiforbruget til opvarmning viste, at der var et potentiale for energibesparelser på ca. 10 MWh pr. år. Dette kunne opnås alene ved at sænke indetemperaturen med ca. 2 0C og at reducere luftskiftet med ca. 0,1 gange i timen. 

Analyserne viste samtidigt at "overtemperaturen" og det forøgede luftskifte hovedsageligt finder sted, når udetemperaturen er mellem 5 0C og 15 0C.

Dette indikerer at sænkningen af energiforbruget formentligt kan ske ved en justering af fremløbstemperaturen i forhold til udetemperaturen. En nærmere undersøgelse af regulatorens funktion, viste at reguleringsventilen var stærkt pendlende og ikke lukkede helt, når udetemperaturen forårsagede en lukket ventil.

Et servicebesøg til reguleringsventilen, justering af reguleringskurven samt ændring af fremløbsfølerens placering (for at opnå en mindre dødtid i reguleringssløjfen) har gjort, at regulering er blevet tilfredsstillende, samt at analyser af energiforbruget udsiger et reduceret energiforbrug på ca. 10 MWh som antaget.

Værdi af energibesparelsen: ca. 6000 kr. pr. år, servicebesøg og konsulentbistand: ca. 4000 kr. => tilbagebetalingstid ca. 8 måneder.

 

 

 

 

Startside ] Op ]

Send e-mail til ml@de-d.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.
Copyright © 2003 Dansk Energi-Diagnostik
Senest opdateret: 22. oktober 2003