Startside Op Nyheder Arbejdsområder

Helligkorsvej 38 / 40

 

 

Helligkorsvej 38 / 40

Etageejendom i 3 etager, beliggende i Roskilde

Det opvarmede boligareal udgør ca. 500 m2.

Ejendommen bebos af 24 personer.

Nuværende energiforbrug til opvarmning: ca. 80 MWh pr. år (normalår).

Klientønske: Check af energiforbrug.

Analyser af energiforbruget til opvarmning viste, at der var et potentiale for energibesparelser på ca. 10 MWh pr. år. Dette kunne opnås alene ved at reducere luftskiftet med ca. 0,25 gange i timen. Dette skete i forbindelse med udskiftning af vinduerne.

For at undgå en stigning i rumtemperaturen som følge af vinduesudskiftningen blev fremløbstemperaturen til radiatoranlægget generelt sænket med 6 0C.

På regulatoren var kurvehældningen indstillet til 1,5 - men målinger af sammenhængende værdier for udetemperatur og fremløbstemperatur viste at den virkelige hældning kun er 0,8!!!

Det er ikke givet at indstillingsværdier passer med virkeligheden.

Ved 0 0C ude er det nu tilstrækkeligt at have en fremløbstemperatur på ca. 34 0C.

Eftervisningen af energibesparelsen pågår og forventes afsluttet i december måned 2003.

 

 

Startside ] Op ]

Send e-mail til ml@de-d.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.
Copyright © 2003 Dansk Energi-Diagnostik
Senest opdateret: 22. oktober 2003